אירוע הירי על אזרח תמים בכותל – מה אפשר ללמוד מכך

ביום שישי בבוקר ה – 21 ביוני 2013, מר דורון בן שלוש מצא את מותו לאחר שמאבטח במערך האבטחה בכותל בירושלים ירה בו 14 כדורים מטווח קצר. המאבטח האדי קבלאן, שוטר מג"ב לשעבר, התגייס כמאבטח למערך האבטחה בכותל ובאותו בוקר החליט לירות בדורון בן שלוש, בעזרת האקדח שניתן לו מתוקף תפקידו. אותו קבלאן מואשם ברצח בכוונת תחילה. ברצח בדם קר.

עד שהמטפלים בפרשה הגיעו לאישום זה, עלו על ידי קבלאן מספר גרסאות שונות ומשונות שניתן ללמוד מהן לקחים חשובים ביותר.

מיד לאחר שנגמרו להאדי קבלאן הכדורים במחסנית והתבררו התוצאות של מעשהו, הוא דאג לתת את גרסתו הראשונה לאירוע. קבלאן טען שבמהלך סריקת בוקר שביצע, הוא נחשף לרחבה הצמודה למבנה השירותים ופתאום זיהה לפניו אדם שחום עור, מזוקן, חובש כיפה לבנה גדולה, ידו בכיס מכנסיו וצועק אללה ואכבר. בואו נזרום עם קבלאן המאבטח ונבדוק מה הוא ראה לנגד עיניו על פי נוהל הלחימה שלמד בהכשרתו כמאבטח. צריך להיות ברור לכל איש אבטחה שהסימנים מסווגים את מר בן שלוש כחשוד כמתאבד ולכן יש לפעול מולו בתרגולת טיפול בחשוד כמתאבד. ההגדרה של חשוד אומרת למאבטח שאותו אדם יכול להיות תמים או מפגע ומכיוון שבתחילת הטיפול אינו יודע בצורה וודאית מה התשובה הוא חייב מצד אחד לפעול במשנה זהירות ובאסרטיביות ומצד שני להיזהר לא לחרוג מהסמכויות שניתנו לו. קבלאן היה צריך לצעוק לבן שלוש לעצור תוך שליפת אקדחו האישי, להרחיק מהמקום אזרחים ולהתרחק בעצמו למחסה קרוב, לשמור על קשר עין עם בן שלוש ולהתחיל לבקש ממנו להוריד את בגדיו לאט ובזהירות תוך שהוא קבלאן מחפש עליו סימנים למטען חבלה או כל אמצעי אחר שיכול לסכן חיי אדם. הנוהל קובע שעד שלא נמצא אמצעי קטלני על החשוד אסור למאבטח לירות בו על מנת להרוג. במצב זה רשאי המאבטח לירות בחשוד רק ברגליים ובתנאי שאינו משתף פעולה וממשיך לאיים עליו ועל הסביבה. קבלאן בחר לשלוף, לדרוך ולירות במהירות את כל הכדורים, 14, שהיו לו במחסנית. פעולה זו עומדת בניגוד מוחלט לסמכויות המאבטח ולכן העמידה בספק גדול את אמיתות הגרסה הנ"ל.

בהמשך, כנראה מיד עם כניסתם של עורכי הדין לתמונה, החליט קבלאן לספר שבעצם הוא הכיר את בן שלוש לפני האירוע כמי שהטריד אותו מזה מספר ימים ואפילו קילל אותו ואמר לעברו אמירות גזעניות. ביום האירוע בן שלוש עבר כל גבול מבחינתו של קבלאן עד למצב שבו שלף את האקדח והרגו. האם בגרסה זו קבלאן פעל על פי הסמכויות שניתנו לו? כמובן שלא. גם כאשר אדם, מוכר או שלא מוכר, מקלל מאבטח לא רשאי המאבטח לפעול נגדו באלימות ובטח שלא רשאי להשתמש באקדחו לא למטרת איום ולא למטרת ירי. גם גרסה זו נפסלה על הסף.

הגרסה האחרונה שהובילה לכתב האישום ברצח בן שלוש בדם קר מעידה שקבלאן פשוט מעש מהתנהגותו של בן שלוש עד שלקח את האמירות והקללות באופן אישי ופשוט החליט לגמור את הפרשה בירי מדויק של 14 כדורים למרכז גופו של בן שלוש בזמן ששהה בתא השירותים הציבוריים. מעדויות מתברר שחלק מחבריו המאבטחים של קבלאן הכירו את השתלשלות העניינים וידעו על תכניותיו של חברם.

ומי לא ידע מה קורה בסביבתו? הקב"ט. ואני אומר, איך יתכן שקב"ט של מערך אבטחה במקום כל כך רגיש לא מודע למה שקורה עם המאבטחים שנמצאים תחת אחריותו. איך יתכן ששום מאבטח לא ראה לנכון ללכת ולספר לקב"ט את התפתחות העניינים בין קבלאן לבן שלוש. שאלות אלו מעידות על כך שיתכן שמעורבותו של הקב"ט במה שקורה אצלו בבית שואפת לאפס והמאבטחים שלו אינם מרגישים אחריות מקצועית כלפיו כדי לעדכן אותו בנושאים חריגים.

האירוע הנ"ל מדגיש חד משמעית את הצורך בתהליך גיוס מאבטחים מקצועי ונכון כפי שכתבתי במאמר אחר שלי.

האירוע הנ"ל מדגיש את חשיבות מעורבותו ושליטתו של הקב"ט על הגזרה שבאחריותו ועל המאבטחים שעובדים תחתיו.

 האירוע הנ"ל מדגיש שגם קב"ט צריך להיבחר בתהליך מוגדר ומקצועי ושלא כל אחד יכול להפוך להיות קצין בטיחות ובטח שלא בגזרות רגישות.

מי שיקיים אבטחה כפי שצריך יקטין את הסיכוי שאירוע כזה יתרחש בגזרתו.

זכרו ש"אבטחה צריך לקיים"

כתיבת תגובה