חשיבותו של מעגל ההרתעה במתקן

לאחר שראיתי וביקרתי בעשרות מתקנים מאובטחים ברמה משתנה, אני יכול לקבוע בצורה חד משמעית שברובם אין מעגל הרתעה כלפי היריב ובאלו שכבר יש אז הוא נראה מקרי לחלוטין ולא באמת משיג את מטרתו.
מי שמכיר ושמע אותי, כבר יודע את דעתי שאומרת שמערך אבטחה שמוצא את עצמו עומד מול היריב ונאלץ לפעול בכוח או בנשק, הינו מערך אבטחה בנקודת כישלון קשה שעכשיו נדרש למזעור נזקים. מערך האבטחה נכשל מכיוון שלא השכיל למנוע מהיריב להגיע לגזרת המתקן ולהתחיל לפעול למימוש תכניתו ומזימתו.
מדוע שמערך אבטחה ייכשל בשלב המניעה?
יכולות להיות לכך כמה וכמה סיבות שהעיקרית שבניהן עוסקת במעגל ההרתעה החיצוני והפנימי במתקן. מתקן ללא מעגל הרתעה מזמין אליו את היריב הפוטנציאלי מכיוון שזה האחרון לא מאותגר, לא מפחד ומרגיש שהיעד קל לחדירה ולפגיעה.
היריב לא מרגיש פחד מעבר לפחד הבסיסי ולכן אינו מראה סימנים מחשידים בהתנהגות.
כל תכנית אבטחה למתקן שתוכננה ונכתבה ללא חשיבה וניתוח בראיית התוקף, תהיה כנראה ללא מעגל הרתעה כלל או עם מעגל הרתעה לא מורגש ולא יעיל. כדי להבין באמת את חשיבותו של מעגל ההרתעה במתקן, חייבים לדעת קודם שהיריב הינו בנאדם שההבדל העיקרי בינו לבין רוב בני האדם הינו בכך שהוא החליט לבצע פעולה שמוגדרת כשלילית ולא חוקית וכזו שעומדת בניגוד לנורמות ההתנהגות החברתית.
העובדה הזו מהווה את היתרון הגדול ביותר של כל מערך אבטחה והיא זו שמעניקה לו את ההזדמנות לגרום ליריב להחליט לא לפעול כלל או להצליח ולזהות אותו לפני תחילת ביצוע פעולת הפגיעה, פלילית או פח"עית.
מעגל הרתעה מקצועי יצליח להרחיק מהמתקן את היריב המתחיל, זה שעדיין לא צבר מספיק ניסיון ואומץ לבצע פעולה שלילית. מעגל הרתעה מקצועי יצליח גם להרחיק מהמתקן חלק מסוים מהיריב המקצועי והמיומן, אותו יריב שמסוגל להתגבר בצורה טובה יותר עם תחושת פחד ולכן יראה סימנים מחשידים שקשים יותר לזיהוי.
הנחת העבודה המרכזית ביצירת מעגל הרתעה אומרת שאין אדם שבמצב של תחושת פחד ומתח לא יראה סימנים מחשידים בהתנהגות!!! מכאן שכל מה שיכלול מעגל ההרתעה, צריך לגרום ליריב הפוטנציאלי לתחושת פחד ומתח שיתורגמו לסימנים מחשידים בהתנהגות. ברגע שזה יקרה, חלק מהיריבים פשוט ילכו לחפש מקום אחר ואלה שבכל זאת יחליטו להישאר יראו סימנים מחשידים בהתנהגות גם אם ינסו להימנע מכך.

מעגל ההרתעה כולל כמה אלמנטים שכולם מכוונים ישירות ליריב:

  1. פרסום באתר אינטרנט – מתקן של ארגון שמפעיל אתר באינטרנט, צריך לפרסם בו את קיומו של מערך אבטחה 24/7 ואף לציין שהוא כולל מאבטחים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים. בנוסף, מומלץ לתת כמה דוגמאות לתפיסת יריבים במתקן ולהענשתם בחומרה. כל זאת כדי להעביר ליריב מסר ברור וחד שיחשוב טוב טוב לפני שמחליט להגיע ולפגוע במתקן.
  2. תאורה היקפית – הצבת תאורה קבועה חיצונית היקפית למתקן ותאורה שנדלקת בזיהוי תנועה. תאורה נכונה וטובה תגרום ליריב תחושת אי נוחות ומחשבה שיתכן ורואים אותו.
  3. שלטי אזהרה – הצבת שלטי אזהרה שמציינים שהמתקן מאובטח 24/7 יכולים להיתפס בטעות כסתמיים אבל במציאות הם מצליחים לעלות אצל היריב את תחושת הפחד והמתח.
  4. תיעול רכבים והולכי רגל – יצירת תיעול רכבים והולכי רגל במסלול מתוכנן מראש שיביא אותם לחניה ו/או לכניסה הראשית למתקן בלבד תקשה על היריב להסתובב מסביב למתקן בניסיונו לחפש פתחים שאינם בשליטה ותחייב אותו לנסות להיכנס רק דרך הכניסה הראשית המאובטחת היטב. תיעול כזה ייצור אצל היריב תחושה שמערך האבטחה בשליטה טובה ושוב תגרום לו לעלייה בתחושה הפחד והמתח.
  5. מצלמות – הצבת מצלמות אמת ומצלמות דמה מחוץ למתקן יגרמו ליריב לחשוב שיתכן שמצלמים ורואים אותו בכל רגע נתון.
  6. רכב ביטחון – הצבת רכב ביטחון ייעודי או רכב אחר שמוסיפים לו סממנים של רכב ביטחון במקום בולט שנראה לעין.
  7. כוח אבטחה פיזי – הצבת מאבטחים ובודקים בגזרה החיצונית ובכניסה למתקן בדגש על מסלול כניסת רכבים ואנשים. שימת דגש על נראות המאבטחים והבודקים.
  8. מערך אבטחה אקטיבי – ביצוע סיורים חיצוניים לא שגרתיים וביצוע תשאול אנשים בסביבת המתקן.

מעגל הרתעה מצטיין גם באיזון החיובי בין העלות הנמוכה יחסית ליצירתו לבין הערך המוסף שהוא מייצר למערך האבטחה הכולל בהתמודדות שלו נגד היריב.

כל מנב"ט שיפעל ליישום המלצותיי ישפר את המענה נגד היריב בצורה משמעותית, ומי לא רוצה להגיע למצב כזה?

אני יכול לציין כאן שמספר מתקנים שקיבלו את המלצותיי בנושא ויישמו אותן באופן מלא זכו לשיפור בתחושת הביטחון ויעילות מערך האבטחה שלהם.

זכרו, ש"אבטחה צריך לקיים" קודם כל ביצירת מעגל הרתעה מקצועי ויעיל!!!

כתיבת תגובה