ביצוע תרגילים, בקרות והדרכות דרך מכרז האבטחה

אחד השלבים החשובים בניהול מערך אבטחה הינו ביצוע תרגילים, בקרות והדרכות לשיפור המאבטחים וזה על מנת לקבל תמונת מצב לגבי רמת איכות האבטחה במתקן עליו אחראי המנב"ט. ניהול מערך אבטחה, ללא תכנית לביצוע תרגילים ובקרות ייחשב למערך אבטחה ללא ניהול וללא פיקוח וככזה יאפשר לשגרה להשתלט על המאבטחים וייצור פערים במעגלי האבטחה שיאפשרו ליריב לזהותם ולהיכנס דרכם.

תרגילים ובקרות למאבטחים יוצרים מתח מבצעי חיובי, מעלים את המוטיבציה להצלחה, מחדדים חושים מקצועיים ומסייעים בזיהוי נושאים מקצועיים הדורשים שיפור.

בשנים האחרונות החלה תופעה חיובית לביצוע תכנית תרגילים, בקרות והדרכות (כולל הדרכות חירום) על ידי חברה חיצונית המופעלת תחת מכרז האבטחה הכללי. מדובר בעיקר על גופים ממשלתיים שמפעילים מכרז אבטחה בהיקפים גדולים יחסית שכולל מספר גדול של מתקנים ומאבטחים הפרוסים בכל חלקי הארץ, גופים כגון ביטוח לאומי, רשות המיסים שירות התעסוקה, משרד האוצר ועוד. המנב"טים בגופים אלו הבינו את הקושי בביצוע תרגילים ובקרות באופן עצמאי ולכן החליטו לשלב את הנושא בתוך מכרז האבטחה הכללי המופעל על ידם.

חברת האבטחה שזוכה במכרז מחוייבת בהפעלת חברה מקצועית שמתמחה בביצוע תרגילים, בקרות והדרכות למנב"טים, מפקחים ומאבטחים.

אחת החברות הבולטות בתחום הינה חברת אמטוס ישראל שמבצעת מזה מספר שנים את תכנית התרגילים, הבקרות וההדרכות לביטוח לאומי ושירות התעסוקה וככזו צברה ניסיון רב שמסייע לה לשפר כל הזמן את רמת איכות הביצוע שמקבל הלקוח ואת רמת הביצוע והיעילות שלה עצמה.

מנב"ט אשר מתייחס ברצינות ומבין את החשיבות בביצוע תרגילים ובקרות למאבטחים שתחת אחריותו, יכין תכנית שנתית שמתבססת על מפתח מוגדר ומחייב למספר תרגילים ובקרות לכל מאבטח וכנראה שינסה להוציא אותה לפועל בעזרת כוח האדם העומד לרשותו. אותם גופים שציינתי עשו זאת לבד ובסופו של דבר הבינו שעדיף להעביר את הביצוע לחברה חיצונית. בנוסף גילו את היתרונות הרבים בצורת עבודה זו:

  • כוח האדם של המנב"ט נשאר לרשותו ומוסת לביצוע משימות אחרות שבאחריותו.
  • המנב"ט יודע שישנה חברה שמבצעת עבורו את התכנית ככתובה וכלשונה ובתיאום מלא איתו או מי מטעמו.
  • המנב"ט מקבל דו"ח מצב עדכני בכל זמן נתון ובעזרתו שולט בנעשה במערך האבטחה שבאחריותו.
  • המנב"ט מצליח בפעם הראשונה להצביע על נושאים מקצועיים הדורשים שיפור ובהמשך משלב אותם בהדרכות המועברות למאבטחים.
  • המנב"ט מצליח לשפר כל הזמן את מערך האבטחה שלו.
  • המנב"ט זוכה בתיעוד מלא ומקצועי בכתב ובסרטים של כל התרגילים, הבקרות וההדרכות שמבוצעות עבורו.
  • המנב"ט זוכה לעבוד עם מומחים בתחום האבטחה שבהתנהלות ובתקשורת היומיומית מהווים עבורו גם סוג של עין חיצונית מקצועית.

החברה המבצעת, כדוגמת חברת אמטוס, מתחייבת לרמת ביצוע הגבוהה ביותר תוך הפעלת כוח אדם שמורכב מיוצאי שירות הביטחון הכללי ושאר גופי הביטחון בישראל, עבודה בהתאם לדרישות משטרת ישראל ופיקוד העורף, עבודה על פי תהליך תכנון וביצוע מוגדרים, שימת דגש על נושא הבטיחות והפעלת ביטוח לעובדים וביטוח צד ג' לפי ההגדרות למשרדים ממשלתיים.

תחת המכרז, החברה נשלחת לביצוע תרגילים הבוחנים את עירנות המאבטחים, רמת הביצוע שלהם, רמת הידע המקצועי, רמת קבלת ההחלטות בשגרה ובחירום בכניסה למתקן או בכל עמדת אבטחה קיימת אחרת.

בנוסף מבצעת החברה תרגילי חירום לתרחישים אפשריים כגון שריפה, ירי טילים, מטעני חבלה ועוד.

עם הידע הנצבר תוך כדי ביצוע התכנית מגיעים מדריכי החברה להדרכות ולימי העיון, ובעזרתו מצליחים להעביר ולהמחיש לבעלי התפקידים השונים במערך האבטחה את שעליהם לשפר וכמובן שמלמדים אותם גם כיצד עליהם לעשות זאת.

יתרון נוסף שקיים למנב"ט הינו היכולת לבצע שינויים בתכנית השנתית לפי הלקחים והמסקנות המתקבלים תוך כדי הביצוע.

תכנית כזו נוגעת גם ברמת הקב"טים, האחמ"שים והמפקחים ובכך לא מקפחת אף אחד במערך האבטחה לבדיקת איכות ביצוע תפקידו והידיעה שיש מי שישקיע את המאצים הנדרשים על מנת לשפר את מה שצריך.

כמי שמלווה ניהולית תכנית לביצוע תרגילים, בקרות והדרכות בגוף ממשלתי, אני יכול לאמר בבטחון מלא שמדובר בכלי ניהולי חשוב והכרחי בידי המנב"ט ושמי שכבר התחיל ביישום דרך זו לא יחזור לנסות ולבצעה לבד.

במהלך החודשים האחרונים חברת אמטוס קיבלה פניות נוספות גם מגופים פחות גדולים שגם הם הבינו את היתרונות בשילוב הנושא במכרז האבטחה וגם אם לא במכרז אז לפחות תחת תכנית שנתית מסודרת.

רק בדרך זו יוכל מנב"ט לדעת בעצמו ולהציג למנהלים שלו נתונים עובדתיים וממוקדים שמצליחים באמת להצביע על מגמות המתבססות על תיעוד מקצועי הכולל סרטים להמחשה.

מנב"ט שעדיין לא נחשף לאפשרות זו, כדאי שיבדוק אותה לעומק וישקול הפעלתה בתכנית העבודה השנתית והרב שנתית שלו.

זכרו, ש"אבטחה צריך לקיים" על כל שלביה כולל בדיקת איכות הביצוע של כלל בעלי התפקידים במערך!!!

כתיבת תגובה