מחנה צבאי – אבטחת מתקן

צבאות, כגון צה"ל, מתמודדים יום יום עם כניסות ופריצות למחנות של גורמים בלתי מורשים אשר לא חוששים מהעובדה שמדובר בהתמודדות מול צבא.
זו יכולה להיות כניסה מתוך סקרנות תמימה או לצורך פגישה עם חייל או חיילת שמשרתים במחנה או לצורך גניבת ציוד ואמל"ח או במקרה הגרוע לצורך ביצוע פיגוע ממניעים אישיים או לאומניים.
לא מדובר בהערכות ובאיום דמיוני, מכיוון שלאורך השנים הנתונים על גניבות ממחנות צבאיים מצליחים להפתיעה ולהדהים כל פעם מחדש ולשלוח את האחראים לחפש פתרונות.
על בסיס אירועי העבר, ניתן לקבוע באופן חד משמעי שמחנה צבאי מהווה יעד אטרקטיבי לגורמים עוינים, בעיקר לצורך גניבת ציוד ואמל"ח.
הנתונים שמתפרסמים בתקשורת בהקשר להיקף הגניבות ממחנות צה"ל, מצביעים על כך שמדובר בתופעה חריגה ובעייתית שיש להתייחס אליה במלוא הרצינות והמקצועיות. על מנת להבין את גודל התופעה נביא מספר אירועים ונתונים שהתפרסמו:

הגם שמדובר בגניבת ציוד ותחמושת במיליוני ש"ח ובגרימת נזק עצום לתדמית של הצבא ולשימוש פלילי באמל"ח, זו אינה הבעיה העיקרית של התופעה.
הבעיה העיקרית נמצאת בעובדה שגורם בלתי מורשה ועוין, מצליח להיכנס שוב ושוב למחנה צבאי כמעט ללא קושי, ובהחלט יתכן שבחלק מהמקרים הכניסה תהיה לצורך פגיעה בחיילים ולא רק לגניבת ציוד. כידוע, קיים הבדל גדול בין אובדן בנפש לאובדן ציוד – נפש אי אפשר להחזיר!!!
האחריות של הצבא אינה מתחילה ונגמרת בשדה הקרב, היא מחויבת גם במחנות למרות שאלה יכולים להיתפס כמקום בטוח יותר ובמיוחד אלה אשר ממוקמים בתוך המדינה ולא בשטחי אויב – המחנה הוא היסוד ליציאה לפעולת הגנה או התקפה.
הנתונים המדאיגים, מצביעים על כך שעל הצבא לפעול בצורה יסודית ומקצועית על מנת להגיע למצב שבו המחנות וכל מה שבשטחם, יהיו בטוחים.
כיום, חברות פרטיות משקיעות מיליונים בהקמה והפעלת מערך אבטחה במתקנים שלהן אז אחת כמה וכמה הצבא נדרש לכך. לדוגמא, ידוע שצה"ל משקיע מחשבה ומאמצים רבים כדי להתמודד טוב יותר עם התופעה וכדי למזער את הנזקים אבל לא מצליח למגר אותה לחלוטין.
מה ניתן לעשות כדי להתמודד טוב יותר עם התופעה:

הגדרות והנחות עבודה:
היסודות של כל פעולה כוללים את ההגדרות והנחות העבודה שנובעים מהנתונים הקיימים.
מחנה צבאי, כולל בתוכו חיילים שמייצגים סמל שלטוני בולט ובנוסף ציוד רב ויקר ערך כגון תחמושת, רכבים, דלק, מחשבים, מתכות ועוד.
חלק ממחנות הצבא ממוקמים בתוך הערים וחלק באזורים מרוחקים ולא מיושבים באזרחים.
הנחת העבודה המרכזית שצריכה לעמוד לנגד עיניו של הצבא, קובעת שהמחנה מהווה יעד אטרקטיבי לצורך פגיעה בנפש או ברכוש.
מחנה צבאי, מוגדר כמתקן בעל חשיבות ברמה משתנה.
על מנת למנוע מכל גורם בלתי מורשה ו/או עוין להיכנס למחנה, יש לבצע פעולות אבטחה ולא הגנה מכיוון שקיים הבדל גדול מאוד בינהם – אבטחה משדרת פעולות אקטיביות אל מול היריב ולעומתה הגנה נתפסת ומשדרת פעולות פסיביות.
הגנה מלמדת את הכוח לעמוד בעמדות שנקבעו, להמתין שהיריב יגיע עד אליהם ורק אז לפעול נגדו – המצב הזה אולי יכול נכון כשאתה מגן על מבצר עם חומה ושערים שכמעט ולא ניתן לעבור ופרוץ אותם ולא למחנה עם גדר מרשת ברזל רגילה בגובה של כ – 2 מטר.

אבטחה זה מקצוע ולכן יש לגייס לביצועה כוח אדם איכותי שיעבור הכשרה מקצועית מתאימה ושיבצע אך ורק את משימת האבטחה במחנה – לדוגמא, צה"ל פרסם לפני מספר שנים שהחליט על תפקיד חדש במערך הגנת המחנות, תפקיד "מגן אסטרטגי" שאליו יגויסו חיילים למשך כל שירות החובה. אכן מדובר בהתקדמות, אבל עדיין חסר את כח האדם האיכותי ואת ההכשרה המקצועית הנכונה.
תורת העבודה תכתב על ידי אנשי מקצוע בתחום האבטחה ובדגש על אבטחת מתקן ותגדיר את דרכי הפעולה אל מול יכולות ואפשרויות היריב, ניתוח בראיית התוקף.

מחנה צבאי = מתקן מאובטח:
מחנה, המזוהה עם הצבא שמוגדר כסמל שלטוני ושתפקידו להגן על המדינה שאליה הוא שייך, מסווג ברמות שונות בהתאם למיקומו ולייעודו. לא משנה מה תהיה רמת הסיווג שלו, ברור שגורם בלתי מורשה לא יוכל להיכנס אליו וכדי לאכוף את ההגדרה הזו, על הצבא להפעיל כח אבטחה ייעודי שיידע למנוע ולסכל כל ניסיון כניסה.
למרות שבדרך כלל הצבא מוגדר כגוף הפועל להגנת המדינה ולא יתקוף אילולא תהיה סכנה לביטחון המדינה, בכל הקשור למחנות התפיסה צריכה להיות שונה בתכלית ולכן לא נכון להגדיר את המשימה כהגנת מחנה מכיוון שההגדרה משפיעה על כל התהליך הכולל את תורת העבודה ואת כח האדם המבצע.
הגנת מחנה לא מצליחה למנוע מהיריב להיכנס ולעשות כרצונו ולא חסרות דוגמאות על מנת להוכיח זאת. הדוגמא הטובה ביותר מהשנים האחרונות ושהתפרסמה בתקשורת היא אירוע גניבת התחמושת ממחנה מצפה רמון – אירוע בו חוליה של 7 אנשים הצליחה להיכנס למחנה במשך חצי שנה, ברגל ועם רכב, ולגנוב תחמושת בשווי כולל של כ – 20 מיליון ש"ח מבלי שמערך הגנת המחנה יצליח לגלות זאת. האירוע התגלה רק בגלל מידע מודיעיני של המשטרה.
עובדתית, הגנת מחנה לא מצליחה להרתיעה את היריב ולכן נדרש לבצע אבטחת מחנה עם כל המשתמע מכך.
האבטחה נתפסת כאקטיבית, כמי שמבצע פעולות על מנת להרתיע את היריב ולנסות לאתר אותו בשטח שמחוץ למחנה.
האבטחה מחייבת את הכח לחשוב ולהשתפר באופן תמידי ולעבוד באקטיביות במהלך כל המשמרת.
גם בצה"ל מומלץ לשנות את הגדרת המשימה מהגנת מחנה לאבטחת מחנה ואת התפקיד ממגן אסטרטגי למאבטח אסטרטגי או למאבטחת מתקנים.

מערך אבטחה צבאי:לצבא ישנן שתי אפשרויות לביצוע – להקים מערך אבטחה צבאי או להפריט את האבטחה ולהפעיל חברות אבטחה פרטיות.
כמובן שלכל אפשרות יש את היתרונות והחסרונות שלה אבל ברור שיש לבחור באפשרות שתייצר את התוצאה הטובה ביותר ושתצליח להתמודד עם האיומים והיריבים הפוטנציאלים.
באופן טבעי, כפי שקורה כיום בצה"ל, הצבא מרגיש בנוח לבצע את המשימה בתוך הבית. אין פסול בכך, כל עוד המשימה מבוצעת באופן מקצועי ונכון על בסיס הגדרות נכונות המתאימות למציאות.
כאמור, אבטחה מוגדרת כמקצוע ומכאן שמי שצריך לבצע אותה צריך להיות כח מקצועי ומיומן, החל מהמפקדים ועד לאחרון החיילים.
כשהצבא לוקח את משימת האבטחה על עצמו, עליו להקים יחידת אבטחה ייעודית שתכלול בית ספר אבטחה שבו מדריכים מקצועיים, ביכולתה לגייס כח אדם איכותי על בסיס מאפייני תפקיד, לפקד ולשלוט במערכי האבטחה במחנות השונים ולאמן, לתרגל ולבקר את מערך האבטחה.
לא נכון יהיה לקחת חיילים ולשלוח אותם למשימת אבטחת המחנה רק בגלל שהדביקו להם את הגדרת התפקיד כמגן אסטרטגי והכשירו אותם בבית ספר שאינו ייעודי ואינו מקצועי מספיק.
לא נכון יהיה להציב בתפקיד קצין האבטחה, בעלי תפקידים שזו אינה משימתם העיקרית והיחידה. מי שמתבקש לפקד על מערך אבטחה כתורנות, פעם בכמה חודשים, לא יכול להצליח במשימה החשובה כל כך.
כדי להצליח להתמודד עם היריבים, על הצבא לקבוע תו תקן אחד לכלל המחנות לפי סווגם ולעבוד על פי תורת עבודה אחת.
לעומת זאת, כמו שמבוצע בגופים פרטיים וממלכתיים בישראל ובעולם, הצבא יכול לצאת למכרז אבטחה על למנת להעביר את משימת האבטחה לחברה פרטית. האפשרות הזו יכולה להיות מצוינת כל עוד מבצעים את התהליך במקצועיות.
הצבא יודע להפריט כל מיני משימות שבעבר ביצע בעצמו ולכן לא צריכה להיות בעיה בהפרטת משימת אבטחת המחנות.
יתכן שהפרטה שכזו אפילו תחסוך לצבא כסף בכך שתצליח להקטין משמעותית את היקף הגניבות מהמחנות ותעלה פחות מהתרגום הכספי שלהן.

זכרו, "אבטחה צריך לקיים" במקצועיות כדי להצליח לממש את האחריות בשמירה על הנפש והרכוש

נוהל הלחימה – האם באמת צריך אותו

אחד החוקים בישראל הוא חוק העונשין אשר מגדיר את סוג והיקף הענישה על מעשים שמתויגים כעבירה כנגד אדם, המדינה, רכוש ועוד. ישנו פרק בחוק שעוסק בסייגים לפליליות המעשה וכולל גם הגדרות למי שפועל כנגד התוקף מתוך הגנה עצמית או מתוקף תפקידו.
נוהל הלחימה הוא סוג של תוספת מחוץ לחוק. אין לי מושג מתי בדיוק ועל ידי מי הומצא הנוהל, אבל אני מעריך שמקורו בגופי האבטחה הממלכתיים שהחליטו שיש צורך בפרשנות נוספת לחוק כדי לסייע לאיש האבטחה לקבל החלטות נכונות יותר במצבי חירום ובעיקר כשישקול אם להשתמש בנשק שברשותו.
בשנים האחרונות, נוהל הלחימה אומץ בחלקו ובמלואו על ידי משטרת ישראל ודרכה בגופים המונחים על ידה שעד אז פעלו תחת חוק העונשין ובתוספת של נוהל פתיחה באש.
לדעתי, האירועים שפקדו אותנו בשנה האחרונה צריכים לשלוח אותנו לשולחן הדיונים על מנת לבחון מחדש האם צריך להתבסס אך ורק על חוק העונשין והאם צריך בכלל את נוהל הלחימה ואם אכן יוחלט שהנוהל הכרחי, האם הוא מתאים לכל כוחות הביטחון או רק לגופים הממלכתיים? האם יכול להיות שנוהל הלחימה יוצר מצב הפוך מכוונת המשורר והוא בעצם מסבך ומקשה על תהליך קבלת ההחלטות של אנשי הביטחון? המציאות כבר יצרה שיח ציבורי בנושא, שמתחיל כל פעם שיש אירוע, שיח טבעי שגם מעלה שאלות קשות לגבי מה צריכה להיות תגובת אנשי הביטחון בישראל והאם הנ"ל מוצאים את עצמם "מסורסים" אל מול התוקף עד כדי כך שהיתרון עובר אליו ומגדיל את רמת הסיכון של אזרחים ואנשי הביטחון עצמם.
אני לא עורך דין אבל אם בתי המשפט בישראל מקבלים החלטות על סמך החוק, חוק העונשין, כאשר הם נדרשים לבחון האם איש ביטחון פעל כשורה אל מול תוקף אז למה צריך נוהל שמוגדר מחוץ לחוק.
עוד סימן שמקבלי ההחלטות חייבים לעצור לחשיבה מחודשת, היא העובדה שהרבה מאוד אנשי הביטחון מהגופים הממלכתיים והאזרחיים אינם מכירים את קיומו ותוכנו של חוק העונשין אבל כן מדקלמים בעל פה את נוהל הלחימה ומנסים להבין את המשמעויות שבו.

מתוך חוק העונשין – סייגים לפליליות המעשה:
הגנה עצמית
34י.    לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו; ואולם, אין אדם פועל תוך הגנה עצמית מקום שהביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים.

צורך
34יא.  לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו, גופו או רכושו, שלו או של זולתו, מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת המעשה, ולא היתה לו דרך אחרת אלא לעשותו.

כורח
34יב.  לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שנצטווה לעשותו תוך איום שנשקפה ממנו סכנה מוחשית של פגיעה חמורה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו, ושאנוס היה לעשותו עקב כך.

נוהל פתיחה באש:
מגדיר פנייה לאדם החשוד, ירי אזהרה, ירי לרגליים ועד ירי קטלני על מנת להרוג.

נוהל הלחימה:
מוסיף שלושה מצבים שבהם על איש הביטחון לזהות אמצעי או כוונה או את שניהם ביחד בו זמנית, להבין האם התוקף מהווה סכנה מוחשית ומידית ובהתאם לתרגום תמונת המצב עליו להחליט ולבחור את סוג התגובה כאשר השימוש בנשק הוא המוצא האחרון מבחינתו וגם אז עליו להחליט האם הירי בנשק הוא על מנת לפגוע בלבד או ירי קטלני על מנת להרוג.

נתייחס קודם לחוק העונשין שהוא זה שיקבע במעמד בית המשפט האם איש הביטחון פעל נכון או לא נכון. למרות שלא זכור לי מתי בפעם האחרונה, אם בכלל, עברתי שיעור מפורט על חוק העונשין ואם כן כנראה שזה היה ממש בתחילת דרכי כמאבטח (עברו 25 שנה, לך תזכור), אני ינסה לתרגם את מה שאני מבין מקריאת החוק כפשוטו.
אני יעשה את עבודתי כאשר אני יזהה אדם המבצע תקיפה, שנראית לי שמבוצעת שלא כדין, שאני מבין שיש בה סכנה מוחשית (אמיתית) לחיי ולרכושי ו/או של אנשים אחרים. אני מבין שמה שאמור להשפיע על סוג התגובה שלי ועל עצמתה זה בעיקר נושא המידי והמוחשי, אני אמור להיות בטוח שהסכנה מידית ומוחשית.
החוק נותן לי את האפשרות לשיקול דעת מקצועי שאמור לתמוך בתהליך קבלת ההחלטות שלי במצבים האפשריים. אם זה המצב, אז למה היה צריך להוסיף את נוהל פתיחה באש? אולי בגלל שמצב סכנה יכול להופיע במאפיינים רבים ושונים ושכל אדם יכול לתרגם אותו בצורה וברמה אחרת. הרי להרגיש בסכנה מידית ומוחשית, לא מחייב שהתוקף יחזיק בידיו איזשהו אמצעי הבולט לעין. אדם יכול ליצור הרגשת סכנה מידית ומוחשית אצל אדם אחר גם בלי להשתמש באמצעי בולט וברור. ישנם אנשים שיכולים ליצור תחושת סכנה רק על ידי המעמד שלהם, המראה שלהם, המבט שלהם ואף להרוג אדם רק עם הידיים וללא אמצעי עזר.
סביר להניח שאותם מצבים שבהם מופיע תוקף ללא אמצעי גלוי לעין הם הקשים לתרגום מצדו של איש הביטחון, כי תוספת של אמצעי כנראה הופכת את קבלת ההחלטות לקלה יותר.
ההוכחה לכך מגיעה מחלק מהאירועים האחרונים שנראו דומים במאפייני התנהגות התוקף אבל שונים בהחלטה ובתגובת איש הביטחון:

דוגמא 1 – מחבלת עם סכין בתחנה מרכזית:

בשני האירועים ישנה מחבלת שהגיע עם סכין, כוחות ביטחון שמזהים אותה עם סכין ביד, אין אזרחים בקרבת המחבלת חוץ מאנשי הביטחון והתגובה שונה לחלוטין.
אז איזה כוח צודק? האם אלה שירו במחבלת או אלה שהצליחו לשכנע אותה להוריד את הסכין ובכך נמנעו משימוש בנשק?
היכולת לתת תשובה לכך אינה פשוטה ואפילו מורכבת מכיוון שכל מצב יוצר אצל איש הביטחון תחושה ואווירה שמושפעים מאישיותו, אופיו, הביטחון העצמי שלו, הביטחון המקצועי שלו והסביבה.
עד כאן, לדעתי יש הגיון בשילוב של חוק העונשין עם נוהל פתיחה באש ולו רק בגלל שהנוהל מסייע במצבים שמוגדרים כאפורים בעיניו של איש הביטחון ואולי יעלו את הסיכוי שלא יטעה בסווג האירוע ובקבלת ההחלטות שלו.
אני מבין שיש לשאוף למצב של מינימום טעויות בזיהוי, בסיווג ובתגובה כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע אבל גם בטוח שיש לשאוף שהחוק והנהלים יהיו פשוטים להבנה וליישום על ידי איש הביטחון.
אז למה היה צריך להוסיף לנוהל פתיחה באש גם את נוהל הלחימה? למה היה צריך לפרק את נוהל פתיחה באש לשלושה מצבים שונים שבכל אחד מהם איש הביטחון צריך להבין מה הוא רואה, מה הוא מרגיש ומה מותר ובעיקר מה אסור לו לעשות כתגובה?
נעבור לצד של התוקף כדי לנסות ולהבין האם נוהל פתיחה באש מספיק.
אם אדם יצא כדי לבצע פגיעה באדם אחר וגם ממש את כוונתו בשטח ובאמת מבצע תקיפה מכל סוג, אזי המצב הנראה לעין ברור והתגובה אליו ברורה גם כן. גם אם כחלק מהתגובה, איש הביטחון ישתמש בנוהל פתיחה באש ויצעק לעבר התוקף וזה ימשיך בתהליך התקיפה עדיין תמונת המצב תהיה ברורה – סכנה מידית ומוחשית.
אם איש ביטחון יזהה אדם אחר ויסווג אותו כחריג או כחשוד ועדיין לא יהיה בטוח אם הנ"ל מהווה סכנה, אז במצב כזה יכול להשתמש בנוהל פתיחה באש והוא יצעק לעברו. התגובה לצעקה, בעצירה ובהמשך שיתוף פעולה או בהתעלמות ובהמשך התקדמות תשפיע על המשך התגובה והטיפול כולל שימוש בנשק.
סביר להניח, שאדם שאין לו כוונות לביצוע פגיעה באחר יענה בחיוב לפנייה של איש ביטחון ויבחר לשתף פעולה.
לדעתי ורק לדעתי, נוהל הלחימה אינו הכרחי כתוספת לחוק העונשין ולנוהל פתיחה באש ואף יתכן שעצם קיומו מסבך את המצב ומקשה על יכולת קבלת ההחלטה של איש הביטחון במצבי חירום ובעיקר במצבים האפורים שבהם.
כאמור, אני בדעה, שהאירועים האחרונים צריכים לשלוח את מקבלי ההחלטות לסיעור מוחות בשאלה האם באמת צריך את נוהל הלחימה.
במידה ויוחלט שאכן יש בו צורך, אז יהיה צריך להחליט האם הוא מתאים לכלל כוחות הביטחון או רק לאלו אשר יש ביכולתם לגייס כוח אדם איכותי, להכשיר אותו ברמה גבוהה ולהמשיך לאמן על מנת לשמור על כשירות מבצעית גבוהה. אני חושב שכפי שזה נראה ומתבקש כיום, נוהל הלחימה מתאים רק לכוחות האבטחה הממלכתיים ולא לכוחות משטרה, צבא ולאבטחה האזרחית מונחית משטרת ישראל.

זכרו, ש"אבטחה צריך לקיים" מתוך חשיבה שכל המוסיף גורע